Välkommen till Smörjkompaniet.se Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Centralsmörjsystem

Förläng livslängden på din maskinpark
Smörjer du kontinuerligt i små mängder under drift så har detta en positiv inverkan på livslängden för dina maskiner gentemot att smörja med stora mängder när maskinen står still.

Avlasta och spar tid

Använd din begränsade tid till förebyggande underhåll och kontroll snarare än tidsödande avhjälpande underhåll och manuell smörjning.

Spara kostnader
Utöver de besparingar du gör i och med minskade stilleståndstider, uteblivna haverier och din tillbakavunna tid så reduceras även förbrukningen av dyrbara smörjmedel. Genom kontrollerad smörjning optimeras mängderna och på så vis elimineras det överskott av smörjmedel som tillförs var gång man smörjer manuellt.

Lincoln P223 för fett - 230v

Lincoln P223 för fett - 230v

Exakt och kontrollerad smörjning med lågnivålarm för behållaren – Centralsmörjningspump Lincoln P223 Visa
21 586,00 kr
Perma ECOSY Standard

Perma ECOSY Standard

Perma ECOSY Standard Visa
23 007,00 kr
Oljepump P203 - 8 Liter - 230V

Oljepump P203 - 8 Liter - 230V

Enkel och kontrollerad smörjning för industriellt bruk – Oljesmörjningspump Lincoln P203 Visa
23 798,00 kr