Välkommen till Smörjkompaniet.se Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

Mobil DTE 10 Excel 68 20L

Tillgänglighet: I lager

1 046,76 kr

Artikelnummer: 855028.20

Översikt

Ny högpresterande, slitageskyddande hydraulolja för moderna högtryckshydraulsystem i mobilutrustning, där höga krav ställs på effektivitet och driftssäkerhet. Zinkfri.

Mobil DTE 10 Excel 68 20L

Dubbelklicka på bilden ovan för att visa hela bilden

Zooma ut
Zooma in

Fler bilder

Mobil DTE 10 Excel -serien är högpresterande, slitageskyddande hydrauloljor, som konstruerats för att uppfylla kraven för moderna högtryckshydraulsystem inom industrin och i mobil utrustning.

Mobil DTE 10 Excel-serien är baserad på utvalda basoljor och ett egenutvecklat additivsystem för att ge välbalanserade prestanda i ett antal olika applikationer. Produkten har utmärkt oxidationsbeständighet och termisk stabilitet, vilket ger lång oljelivslängd och mindre avlagringar i krävande hydraulsystem, som använder högtryckspumpar med stort flöde. De innovativa renhållande egenskaperna skyddar kritiska systemkomponenter i hydraulsystem från drifstörningar, såsom servo- och proportionalventiler som finns i många moderna hydraulsystem. Det skjuvstabila och höga viskositetsindexet möjliggör ett brett driftstemperaturområde, samtidigt som den bibehåller maximal hydraulisk verkningsgrad och skyddar komponenterna både vid låga och höga temperaturer. Utmärkta luftavskiljningsegenskaper ger extra skydd i system med kort vilotid, vilket bidrar till att förhindra kavitationsskador och dieseleffekt. De noggrant utvalda basoljorna och additiverna klarar vattentoxicitetstestet (LC-50, OECD 203) med godkända resultat. Dessutom ger det zinkfria slitageskyddssystemet ökat skydd i ving-, kolv- och kugghjulspumpar samtidigt som det minimerar avlagringar.

Tack vare omfattande laboratorie- och fälttester kan Mobil DTE Excel-serien hjälpa till att mätbart öka den hydrauliska verkningsgraden jämfört med ExxonMobils standardhydrauloljor. Detta kan ge lägre energiförbrukning eller ökad prestanda, vilket resulterar i ekonomiska inbesparingar.

I kontrollerade effektivitetstester i laboratorier har Mobil DTE Excel uppvisat upp till sex procents förbättring i hydraulpumpens verkningsgrad jämfört med Mobil DTE 20, när oljorna används i hydrauliska standardapplikationer.

Vid ytterligare laboratorietester och fältdemonstrationer utförda med ett stort antal moderna hydraulsystem, har Mobil DTE 10 Excel -seriens oljor uppvisat enastående livslängd jämfört med ExxonMobils konventionella hydrauloljor. De uppnår upp till tre gånger längre livslängd än andra oljor, samtidigt som de bibehåller hydraulsystemets renhet och komponentskydd. Mobil DTE 10 Excel demonstrerade även värdet av det höga viskositetsindexet och den enastående skjuvstabiliteten genom att framgångsrikt fungera vid temperaturer så låga som -34 °C och genom att bibehålla ISO VG -klassen.

Mobil DTE 10 Excel har även testats under kontrollerade förhållanden i standardvingpumpar och jämförts med konkurrerande produkter. Det 30 minuter långa testet visade att Mobil DTE 10 Excel genererade mindre värme i systemet och temperaturerna uppmättes till 6-7 °C lägre jämfört med vissa konkurrerande produkter under identiska förhållanden.


{tab=Användningsområde}

  • Hydraulsystem inom industri och i mobil utrustning, som används vid höga tryck och temperaturer i kritiska tillämpningar
  • Hydraulsystem, som är känsliga för avlagringar, t.ex. sofistikerade numeriskt styrda (CNC) -maskiner, speciellt där servoventiler med små spel används.
  • System där kallstarter och höga driftstemperaturer är typiska
  • System som kräver hög lastbärande förmåga och slitageskydd
  • Maskiner som innefattar en mängd olika komponenter av varierande metallurgi
  • Skruvkompressorer i naturgasappliaktioner

{tab=Datablad}

Teknisktdatablad (TDS/PDS):
Mobil DTE 10 Excel

Säkerhetsdatablad (MSDS):
Mobil


{/tabs
Artikelnummer 855028.20
Call For Price Nej
Muita Tuote Nej