Välkommen till Smörjkompaniet.se Your world of Magento Extensions and Magento Themes.

 • Utbildningar i Tribologi för:


  • Chefer inom underhåll och produktion

  • Underhållspersonal

  • Operatörer

 

 • Operatörsutbildning En underhållsutbildning för operatörer. Utbildningen skräddarsys för aktuellt företag.

  • Mål med operatörsunderhåll
  • Felutveckling av utrustningsfel
  • Metoder för att eliminera oplanerade stopp (Akut Arbetsorder, taggning, snabb kaizen, 5s, initialrengöring).
  • Målstyrning för att ha kontroll över sina utrustningar (T A K, MTBF, operatörskalender).

 

 

 • Specialistunderhåll En utbildning för underhållspersonal till att bli specialister.


  • Mål med specialistunderhåll (vad är ett specialistunderhåll?)

  • Samarbete specialist och operatörsunderhåll
  • Metoder för att eliminera oplanerade stopp (Akut Arbetsorder, taggning, snabb kaizen, 5s, initialrengöring, komponentkännedom, rotorsaksanalys).
  • Målstyrning (T A K, MTBF, MTTR, MWT). (MTBF=medeltid mellan fel, MTTR=medel reparationstid, MWT=medel väntetid)

 

 

 • Utföra kapacitetsuppföljningar, rotorsaksanalyser, åtgärdsplanering och handlingsplaner.


  • T A K (Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande, Kvalitetsutbyte).

  • Insamling av feldata med hjälp av ”Akut Arbetsorder”.

  • Lönsamhetsberäkning för införande av åtgärder.

  • Målstyrning, hjälpa företaget att utveckla målstyrningsarbetet.

  • Utbildning i att använda Quick Kaizen.

  • Ekonomiska förlustanalyser på avdelning och företagsnivåer.

 

 

 • Implementera det mest optimala arbetssättet för smörjning och oljehantering. Detta utförs tillsammans med Smörjkompaniet och det aktuella företaget, skall basera på Driftsäkerhet och Lönsamhet.


  • Lägga upp arbetsflöde och ”färgmärkning”

  • Rätt smörjmedel

  • Rätt frekvens

  • Rätt smörjställe

  • Rätt hantering

  • Rätt mängd