Faq Sektioner

Perma Nova
Är det möjligt att kompensera mottrycket vid smörjpunkten genom att välja en kortare smörjcykel?

Genom att korta ner smörjcykeln kommer detta att öka gasproduktionen vilket i sin tur gör det möjligt att kompensera mottrycket.


Påverkar mottrycket vid smörjpunkten den valda och programmerade smörjcykeln?

perma NOVA är ett gasdrivet smörjsystem. Den inställda smörjcykeln baseras på smörjpunkter utan mottryck. Ju högre mottryck, desto längre smörjcykel. Det är viktigt att bestämma mottrycket vid smörjpunkten för att smörjsystemet ska fungera korrekt.


Displayen är blank när du trycker på SET-knappen eller efter att motorenheten anslutits till smörjpatronen. Varför?

Ingen kontakt mellan motorenhet och smörjpatron. Om du använder perma NOVA för första gången, kontrollera om smörjenheten är ihopsatt på rätt sätt. Skruva isär motorenhet och smörjpatron, växla position på motorenhet och smörjpatron genom att vrida den ena delen ett halvt varv och montera sedan ihop dem. Om displayen fortfarande är blank kan batteriet i smörjpatronen vara defekt. Byt till en helt ny smörjpatron (max lagringstid 2 år). Om displayen fortfarande är blank så är förmodligen motorenheten defekt.


Visa mer
Perma Star Vario
Varför är skärmen fortfarande svart efter att du har bytt batteri?

1. Batteripacket är antingen tomt eller defekt.

2. Motorenheten är defekt och måste returneras till återförsäljaren.


Hur länge och under vilka förhållanden kan STAR VARIO-motorenheten lagras? 

Max 2 år vid +20 ° C / 20 - 50% relativ luftfuktighet.


Smörjpatronen (LC) är tom men displayen visar inte "LC". Varför?

Felaktiga inställningar. Storleken på smörjpatronen som monterats överensstämmer inte med de programmerade inställningarna. Korrigera inställningarna genom att trycka på SET-knappen (5 sek.), Byt ut smörjpatronen och starta om systemet.


Visa mer
Perma Futura
Kan jag använda perma CLASSIC aktiveringsplugg med en perma FUTURA?

Ja.


Perma Flex
Är perma FLEX silikonfri?

Ja. perma FLEX är fri från silikon. Detta är viktigt om systemet är avsett att användas inom bilindustrin.


Vilken inverkan har omgivningstemperaturen på smörjcykeln för perma FLEX?
Låga eller höga temperaturer kan påverka val av smörjcykel. Avvikelser kan antingen beräknas manuellt med hjälp av temperaturfaktorer eller automatiskt med hjälp av perma SELECT som är en gratis programvara.
Om temperaturen stiger över +40 ° C kan urladdningsperioden inte överskrida 6 månader för att säkerställa att systemet inte töms i förtid.

Menu