November 2019 - perma Lubrication System for Sewage Treatment Plants

November 2019 - perma Lubrication System for Sewage Treatment Plants

The Expert in Lubrication Solutions

csm_Header_Klaeranlagen_ed0f836fc6.jpg

perma automatsmörjare på Bad Kissingen avloppsanläggning

Avloppsanläggningen i Bad Kissinen har en kapacitet på 60 000 pe (personekvivalenter) och är belägen alldeles intill floden Franconian Saale. Bad Kissingen är en berömd spa-stad med sina värdefulla mineralkällor. Att skydda dessa mineralkällor är en stor utmaning för avloppsanläggningen, speciellt när floden översvämmas.


”Vi har speciella översvämningsbassänger och pumpstationer för när floden svämmar över” förklarar Alexander Pusch, chef för avloppsvatten och översvämningsskydd vid avloppsanläggningen. Alexander och hans team på 18 personer ansvarar för smidig drift av anläggningen. Problemet med avloppsrening är att alla viktiga maskinelement som rull- och glidlager, kedjor och spindlar kontinuerligt utsätts för avloppsvatten som transporterar smuts, fosfater och andra kemikalier. Den utmanande frågan är "hur kan teamet garantera en problemfri anläggningsdrift dag och natt även under extrem väder".


”En viktig punkt är det förebyggande underhållet, särskilt korrekt smörjning av maskiner och utrustning”,säger Alexander. Underhållet är en av de största kostnaderna förutom personal- och energikostnader vid avloppsanläggningen. Av detta skäl måste underhållet vara så effektivt som möjligt.”Vi har jobbat med perma i många år, och deras automatsmörjare används för smörjning av olika applikationer och vi är mycket nöjda med dess pålitlighet, förklarar Alexander.

Funktionen av Automatsmörjare
perma automatsmörjare ger inte bara tillförlitlig smörjning för utrustningen och maskiner, den försluter också smörjpunkten som effektivt skyddas mot smuts, fukt och andra föroreningar. Långa tömmningstider minskar underhållskostnaden och rörmontage ökar säkerheten på arbetsplatsen eftersom det är möjligt att montera automatsmörjaren där den lätt kan nås på ett säkert sätt. Den exakta smörjmedelsdoseringen, anpassas till det faktiska smörjbehovet för enskilda applikationer, förhindrar nedsmutsning av arbetsplaten och maskinerna orsakad av översmörjning och spar värdefulla resurser. perma automatsmörjare är fyllda med biologiskt nedbrytbara smörjmedel av miljöhänsyn.

Många applikationer för automatiska smörjsystem
”Vi använder dessa automatsmörjare speciellt för lager i våra luftningsbassänger och till ytskraporna. I renshuset har vi installerat dem på pumparna. Utomhus använder vi dem på sedimentsskrapor och på vajertrummor. perma automatsmörjare har visat sig vara extremt tillförlitliga trots de hårda driftsförhållandena i vår anläggning, så som stora temperaturvariationer, smuts och fukt”, säger Alexander.

Han förklarar: ”Utomhus vid bassängerna använder vi huvudsakligen det temperaturoberoende perma STAR VARIO systemet. Inomhus använder vi mestadels perma FLEX eftersom det systemet finns i olika storlekar som enkelt kan ställas in för att uppfylla smörjbehovet för de olika applikationer vi har. Alla automatsmörjarna är självförsörjande. Med perma automatsmörjare kunde vi öka tillgänligheten på utrustning. Alla processteg fungerar tillförlitligt vilket minskar belastningen för vårt underhållsteam. Detta sparar mycket tid och har sänkt våra driftskostnaderna. Vi är också mycket nöjda med tjänsten från perma-tec.”Mer information

csm_perma_VIDEOS_20191111_c153eaa1be.jpg

NYTT: perma Videos

Monterar jag perma Automatsmörjare? Hur aktiverar man enheterna? Hur installerar man enheterna? Hur underhålls enheterna?

Svaret på dessa frågor hittar du här:
nya produkt videos:


- perma STAR CONTROL
- perma PRO MP-6 / perma PRO C MP-6
- perma PRO LINE / perma PRO C LINE
- perma ECOSY


Maintenance

  Underhållsmässan

VI finns med på Underhållssmässan i Göteborg mellan 10/3 till 13/3
Ta gärna en sväng förbi vår monter!

TShooter
Vi kommer visa och demo-köra nykomlingarna LeakShooter och TShooter samt vårt perma utbud med tillhörande smörjtjänster