Bristfälligt underhåll kostar miljonbelopp

Många organisationer kommer förr eller senare uppleva ett driftstopp.

Följderna kan få ödesdigra konsekvenser på ett företag och dess verksamhet.

Driftstopp kommer nästan alltid oförberett men med förebyggande underhåll kan man minska riskerna och säkra intäkterna i företaget.

Felsökningskostnad

När ett driftstopp sker är det inte alltid självklart vad felet är. För att identifiera felet krävs felsökning. Antingen görs en felsökning av en anställd eller så behöver man hjälp av en utomstående med rätt kunskap för att kunna felsöka problemet. Detta kostar tid och pengar för organisationen och då har man inte ens löst problemet.

Reparationskostnader

När felet är identifierat måste det åtgärdas. Har man tur kan den som gjort felsökningen åtgärda problemet men i vissa fall krävs utomstående med högre kompetens vilket i sin tur kan bli en kostsam historia.

Arbetstid

Vid ett driftstopp kan det i värsta fall innebära att hela organisationen sätts ur funktion. Men företaget är ändå skyldigt att betala ut lön till de anställda vilket är olönsamt om det skulle visa sig att vara ett långvarigt driftstopp.

Förseningar

När arbete inte kan utföras innebär detta förseningar i form av missade deadlines. Detta kan i sin tur påverka kundrelationer. För att råda bot på förseningarna och rädda kundrelationen kan företaget låta sina anställda jobba övertid vilket i sin tur innebär ytterligare kostnader för organisationen.

Förlorade intäkter

Ett driftstopp kan generera enorma intäktsbortfall beroende på om stoppet varar i minuter/timmar/dagar. I värsta fall förlorar organisationen kunden till en konkurrent. Detta är bara ett axplock av de kostnader som kan uppstå vid ett driftstopp orsakat av bristande smörjunderhåll. Ett driftstopp kan sålunda bli kostsamt och bör undvikas till varje pris.

Smörjkompaniet arbetar vi med just detta att säkra ditt företag mot driftstopp genom att erbjuda förebyggande smörjunderhåll. Vi hjälper dig med att hitta den lösning som passar just din organisation för att du på bästa sätt skall kunna undvika oförutsedda kostnader. Vänligen ta kontakt med oss så hittar vi en lösning tillsammans!