ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Perma erbjuder kompletta lösningar för smörjning av transportörer, elmotorer, pumpar och fläktar.

Här hittar du mer detaljerad information om de lösningar Perma har att erbjuda.

Transportörer

Transportörer som är en vital del i en produktionslinje utsätts ofta för smuts, damm eller vibrationer vilket kan leda till utrustningsfel. Dyrbara reparationer och servicebesök utgör därför en betydande del av driftskostnaderna. Minimera kostnaderna genom att välja rätt smörjsystem.

Elmotorer

Elmotorer används flitigt inom industrin. För att slippa driftstörningar krävs kontinuerlig smörjning och underhåll. Många motorer smörjs med oregelbundna intervaller på grund av att de sitter svårtillgängligt eller på farliga platser vilket ofta leder till skador eller haverier.

Pumpar

Pumpar är kärnan i många industriella applikationer. En pump som går sönder kan ge upphov till allvarliga driftstopp. Det finns många typer av pumpar och det är därför viktigt att hitta rätt smörjning vilket kan vara avgörande för driftsäkerheten.

Fläktar & blåsmaskiner

Fläktar och blåsmaskiner används i nästan alla industrier. De skall tillföra primär och sekundärluft och används bland annat för att transportera bort damm, gaser och skadliga ämnen. De kan t ex användas i skrubbrar, värmeväxlare och avsvavlingsanläggningar.

Linjärstyrning

Linjära styrningar är maskinelement som möjliggör förflyttning av maskiner eller komponenter i linjär riktning. De finns i form av rullskenstyrning eller glidstyrning.

Menu