AUTOMATSMÖRJARE - ETT SÄKERT VAL

Arbetsplatsolyckor händer varje dag trots strikta säkerhetsrutiner. Mer än 20% av de allvarliga arbetsplatsolyckorna är relaterade till underhållsarbete. Med automatsmörjning kan man höja säkerheten och undvika olyckor genom att jobba med förebyggande underhåll.

Smörjunderhåll är ett riskabelt men nödvändigt arbete som kan bli kostsamt och i värsta fall utsätta personer för livsfara. Manuell smörjning har länge varit enda alternativet men med automatsmörjsystem är det möjligt att minska antalet arbetsplatsolyckor. Dessutom har man lyckats sänka kostnaderna och samtidigt få en tillförlitligare maskinpark. Smörjpunkterna är ofta svåråtkomliga och smörjning är i vissa fall bara möjligt när systemet är ur drift vilket är en stor anledning till de höga olyckstalen vad gäller underhållsarbete.

Skaderisker vid smörjunderhåll:

 • Klämskador
 • Halkrisk
 • Fallrisk
 • Stress
 • Kontakt med hälsovådliga produkter
 • Skador orsakade av rörliga maskindelar
 • Belastningsskador

Automatiska smörjsystem minimerar kontakten mellan underhållsarbetare och maskinpark vilket bidrar till en säkrare arbetsplats. Det har visat sig att arbetsplatsolyckor relaterade till smörjunderhåll kan reduceras med upp till 90% genom att använda sig av automatsmörjare.

Fördelar med automatsmörjare:

 • Smörjpunkter flyttas från farliga områden
 • Förlängda serviceintervall
 • Motverkar direktkontakt med hälsovådliga smörjmedel
 • Reducering av halkolyckor orsakade av smörjspill
 • Kostnadsbesparingar som ett resultat av färre arbetsskador
 • Minskat antal oplanerade driftstopp

Smörjunderhållet är viktigt för att garantera lönsamheten i ett företag, men det får aldrig utsätta underhållsarbetare för risker. Arbetsgivaren är skyldig att förebygga olycksfall och tillhandahålla en god arbetsmiljö.

Smörjkompaniet hjälper er med att minimera riskerna, säkra driften, öka lönsamheten och värna miljön. Vi är specialister på smörjsystem och smörjautomation sedan 20 år. Kontakta oss så hjälper vi er att hitta rätt produkter utifrån era behov.

Menu