RÄTT FETT FIXAR KONTAKTEN

En lavinartad ökning av kontakter har inte bara medfört ökade servicekostnader utan en säkerhetsrisk.

Men det finns en enkel lösning på problemet!

Antalet kontakter och elektroniska kretsar i fordon och maskiner ökar konstant i takt med att vi går mot en allt mer elektrifierad värld. Dessa komponenter spelar ofta en central roll i dagens fordon och maskiner. I vissa fall utsätts dessa för fukt, extrema temperaturer, korrosiv miljö och vibrationer vilket kan påskynda eller leda till haveri. En kortslutning eller ett strömavbrott kan leda till stora kostnader och medföra en säkerhetsrisk.

Till exempel kan en modern bil innehålla mer än 400 kontakter med allt från 2 till 120 kontaktstift per kontakt vilket innebär att det finns tusentals kritiska kontaktpunkter som i värsta fall kan fallera. Studier har visat att nästan 30% av signal och kretsfel och mer än 50% av strömförsörjningsproblem beror på kontaktfel och risken för kontaktfel kommer snarare öka än minska med tanke på att antalet kontakter ökar lavinartat.

Kontaktdon sitter ofta svårtillgängligt placerade vilket försvårar servicearbete. Därför är det viktigt att kontakterna är väl skyddade mot oxidation och mekanisk förslitning för att slippa kostsam service. Kontaktfel orsakade av oxidation och nötningskorrosion är lyckligtvis lätt att undvika.

Genom att förse kontaktytorna med NyoGel 760G som är ett gel speciellt framtaget för detta ändamål, inte att förväxla med ett vanligt smörjfett, så minskar man risken för kontaktfel avsevärt.

Det finns många fördelar med att använda NyoGel 760G i kontakter:

760G motverkar korrosion
Med denna gel förseglas kontaktytorna och stänger ute syret vilket förhindrar ytan från att oxideras och orsaka korrosion.

760G minskar risken för kontaktnötning
Lågfrekventa vibrationer kan orsaka nötningskorrosion eller ”fretting” som det kallas på fackspråk. Smörjmedel minskar risken för att metall nöter mot metall och bygger upp en barriär som leder till strömavbrott eller glappkontakt.

760G minskar kraftåtgång vid kabelanslutning
De som arbetar med montering av kontakter mer frekvent löper stor risk för att drabbas av karpaltunnelsyndrom och andra skador på hand, handled och armar. Detta beror på att kontakterna ofta sitter svåråtkomligt och att det krävs stor kraft för att ansluta dessa. En tunn film med smörjfett i kontakten kan minska kraften det går åt att ansluta denna med upp till 80%.

760G en kassako
NyoGel ger förbättrade prestanda och förlänger livslängden på elektriska kontakter vilket ger vinster i form av minskade reparation och servicekostnader.

Nye Lubricants är världsledande inom utvecklingen av syntetiska smörjmedel och med NyoGel 760G har man satt en standard när det kommer till kontaktfett som används i elektriska kontakter, brytare och sensorer.

NyoGel 760G är inte bara ett kontaktfett utan ett specialframtaget gel som idag är världens mest använda kontaktfett för underhåll av komponenter som utsätts för nötningskorrosion, fukt eller oxidation. NyoGel 760G är kompatibel med de i kontakter vanligast förekommande polymerer och elastomerer.

Vill du vara helt säker på att slippa kontaktfel duger det inte att smörja kontakterna med vanligt smörjmedel eller kontaktfett. Använd dig av ett smörjmedel som NyoGel 760G som uppfyller alla krav som ställs på ett riktigt kontaktfett.

Kontaktens livslängd tiofaldigas

Skillnaden mellan en smord och osmord kontakt är stor när det kommer till nötningskorrosion. Livslängden kan tiofaldigas med rätt smörjfett.

Kontaktfett för bättre kontakt

En kontaktyta ser ut som ett alplandskap genom ett mikroskop, en yta fylld av toppar och dalar. Strömmen flyter endast genom de ytor som är i direkt kontakt med varandra. När kontaktfett appliceras på kontaktytorna fyller detta "dalarna" och skyddar mot att syre kan reagera och skapa oxidation. Detta minskar friktion och förhindrar nötning som kan uppstå genom vibration.

Menu