SMÖRJ SMART

Idag finns ett antal mer eller mindre smarta automatiserade smörjlösningar vars syfte är att förenkla smörjprocessen och att förhindra driftstopp på grund av bristande smörjunderhåll.

Smarta enpunktssmörjare har tagit över en stor del av de manuella smörjsysslorna. De har förenklat smörjprocessen och bidragit till att förhindra driftstopp på grund av bristande smörjunderhåll i form av över- eller undersmörjning. Dagens smarta smörjsystem är både enkla, billiga, driftsäkra men samtidigt avancerade. Anpassade för att passa alla typer av applikationer och behov.

Hur smart vill du att din smörjning skall vara och hur smörjer jag smart?

Att uppnå optimal smörjning av maskindelar och utrustning är en av de viktigaste underhållsuppgifterna inom industrin. Många underhållsavdelningar använder sig av manuella smörjscheman eller Excel filer för att få en grov överblick över sina smörjpunkter. Dessa listor saknar ofta viktiga funktioner som automatiska meddelandenotiser för återkommande smörjningar eller loggning av genomfört underhåll eller annan detaljerad information om smörjpunkten.

Med manuell smörjning finns risk för över- eller undersmörjning vilket så småningom leder till för tidigt lagerslitage. Dagens avancerade enpunktssmörjare kan anpassas till yttre omständigheter som temperatur och tryck och står emot väder och vind. De kan programmeras att ge exakt rätt mängd fett vid rätt tidpunkt i intervaller upp till ett år eller mer.

Detta är möjligt tack vare att varje automatsmörjare är en egen intelligent enhet med en programmerbar microprocessor som styr smörjschemat. Enheten kan dessutom styras trådlöst eller via PLC.

perma-tec är en av de stora aktörerna som ligger i framkant vad gäller extern övervakning av smörjsystem.

Med deras perma MLP mjukvara kan du planera och organisera dina dagliga smörjrutiner. Du får ett meddelande via e-post när det är dags att utföra underhåll och det ger dig möjlighet att snabbt och enkelt kunna dokumentera utfört smörjunderhåll.

Fördelar med datastyrt smörjunderhåll är:

  • global övervakning via webbläsare
  • enkelt att använda
  • ingen installation krävs
  • automatiska meddelandenotiser
  • dataexport
  • kan spara bilder och anmärkningar kopplat till specifika enheter
  • enkelt att överföra och dela med sig av data till andra användare

Smarta smörjsystem ligger i tiden och är förberett för industri 4.0 med datadrivet underhåll och fjärrstyrning av smörjautomation. Det ger oss än bättre förutsättningar att anpassa smörjbehovet utifrån rådande driftförutsättningar.

Har du fler frågor angående smarta smörjlösningar?

Fjärrstyrd övervakning

Vissa system kan styras och övervakas via smarta appar eller ett webbgränssnitt. Automatsmörjaren kopplas upp trådlöst eller via kabel. du kan koppla upp dig och ha full koll på aktuell status vart du än befinner dig.

Förberett för framtiden

Med datadrivet underhåll möter vi framtiden och industri 4.0. Nu är det möjligt att övervaka i realtid på distans och om det är nödvändigt justera och göra ändringar i smörjschema efter behov.

HAR DU FRÅGOR OM SMARTA SMÖRJLÖSNINGAR?

Ladda ner vår katalog och läs mer

eller kontakta oss på Smörjkompaniet så hjälper vi dig att hitta rätt.

Menu