VÄLJ RÄTT AUTOMATSMÖRJARE

Har du koll på alla dina smörjpunkter och kommer du åt att smörja alla dina smörjpunkter under drift?

Vill du ha en välsmord maskinpark skall du använda dig av automatsmörjare.

På 60-talet ersattes de gamla smörjkopparna med de första enpunktssmörjarna, föregångarna till dagens smarta automatsmörjare som kan kopplas upp och styras externt via PLC.

Fördelen med automatsmörjarna är att de alltid ser till att det tillförs en lagom mängd smörjmedel på rätt ställe, på rätt sätt och vid rätt tidpunkt. Smörjningen utförs alltid på ett tryggt och säkert sätt för du vet att jobbet alltid blir gjort.

Men hur väljer jag rätt automatsmörjare? Det finns framförallt två typer av automatsmörjare - gasdrivna och elektromekaniska.

GASDRIVNA AUTOMATSMÖRJARE

De gasdrivna automatsmörjarna generar gas som i sin tur doseras till smörjstället.

perma NOVA förser smörjstället med nytt fräscht smörjmedel kontinuerligt mellan -20 ºC och +60 ºC.

Dessa smörjare är lämpade för att smörja rull- och glidlager, elmotorer, kedjor, växlar och fläktar och skyddas i en damm och vattentät behållare.

Smörjpatronerna finns i storlekar från 60-125 cm3

ELEKTROMEKANISKA AUTOMATSMÖRJARE

Den elektromekaniska smörjaren perma STAR är försedd med en elmotor som matar ut smörjmedlet ur smörjpatronen. Detta ger en jämn och exakt dosering oavsett omgivningstemperatur, -40 ºC till +60 ºC, och ger dessutom möjlighet till extern styrning och kontroll via PLC.

Elektromekaniska smörjare genererar ett högre tryck än gasdrivna vilket gör dem mer lämpade för fjärrmontage. Fjärrmontage bidrar i sin tur till en säkrare arbetsplats.

Det högre trycket gör dem också lämpade för smörjställen som kräver större volymer smörjmedel.

Smörjpatronerna finns i storlekar upp till 60-1000 cm3

Enheterna är försedda med lysdioder som tydligt visar driftstatus på långt avstånd och när det är dags för patronbyte.

Faktorer som påverkar valet av automatsmörjare

Typ av användningsområde?

Automatsmörjaren användas för smörjning av lager och kedjor i pumpar, elmotorer, fläktar, kedjor eller transportörer.

Direktmontage eller fjärrmontage?

Fjärrmontage är att föredra när smörjpunkten är svårtillgänglig eller farligt placerad. Detta gör det i sin tur möjligt att montera och byta smörjpatroner utan driftstopp. Vid fjärrmontage använder man sig av elektromekaniska smörjare som genererar ett högre tryck än gasdrivna.

Förekommer fjärrmontage med längre ledningar (>0,5m)?

För fjärrmontage på längre avstånd än 0,5 meter bör man använda en automatsmörjare med högt tryck.

Hur exakt behöver jag kunna styra doseringen?

Maskiner som ställer extremt höga krav på exakt dosering och om du vill ha full kontroll över smörjningen är elektromekaniska smörjare med extern strömförsörjning som kan styras via PLC att föredra.

Hur enkelt behöver handhavandet vara?

Alla automatsmörjare är enkla att använda men vissa har tillgång till mer avancerade funktioner som till exempel uppkoppling via blåtand och styrning via PLC.

Varierande omgivningstemperatur (inomhus eller utomhus)?

Automatsmörjarna är gjorda för att kunna utsättas för damm, vind, vätska och stora temperaturskillnader.

Vid extremt låga temperaturer ner till --40 ºC rekommenderas att använda elektromekaniska smörjare med lithium batterier. De ger en jämn dosering oavsett temperatur.

Är initial kostnad viktigare än kostnad över tid?

Automatsmörjare finns i olika prisnivåer allt från små enkla ”dumma” enheter till avancerade smarta enheter som kan kopplas upp via blåtand. Alla har ett gemensamt – de är lätta att använda.

De gasdrivna automatsmörjarna har en billig initial kostnad men är det frågan om att förse smörjstället med större mängder smörjmedel kontinuerligt är de elektromekaniska smörjarna bästa valet.

Vill du strömförsörja enheten externt?

Om du vill ha full kontroll på smörjningen är det att fördra en elektromekanisk enhet som försörjs via extern strömkabel.

VILL DU HA HJÄLP ATT HITTA RÄTT?

Ladda ner vår katalog och läs mer

eller kontakta oss på Smörjkompaniet så hjälper vi dig.

Menu