perma NOVA

För tillämpningsområden med kraftiga temperaturväxlingar

Det första temperaturoberoende, elektromekaniska smörjsystemet

perma NOVA kan användas inom alla tillämpningsområden mellan -20°C och +60°C. En utmatningstid på mellan 1 och 12 månader kan ställas in via inställningsknappen på NOVA styrenheten. Styrenheten beräknar den gasmängd som behövs för en konstant och säker smörjmedelsdispensering med hänsyn taget till omgivningstemperaturen. Perma NOVA består av en återanvändbar styrenhet, en NOVA LC fylld med fett eller olja och ett skyddshölje. NOVA LC är tillgänglig i storlekarna 65 och 125cm³

Tillämpningar / maskinelement

perma NOVA är utvecklad för enpunktssmörjning av rull- och glidlager, glidstyrningar, öppna växlar, kuggstänger, axeltätningar och kedjor på platser med starkt växlande omgivningstemperaturer, tillexempel vid användning utomhus. Smörjsystemet är dammtätt och skyddat mot vattenstrålar (IP65), under förutsättning att de enskilda komponenterna är korrekt monterade. Perma NOVA med LC 65cm³ är särskilt lämplig för smörjning av elmotorer.

Produktegenskaper och fördelar

Elektronisk styrenhet med temperaturkompensation som visar utmatning/driftstatus

LCD-skärm med inställningsknapp
Inställning: 1,2,3, ... 12 månader

  • Utmatningstid oberoende av omgivningstemperatur
  • Snabbare första körning, inom en dag
  • Förenklat och säkert handhavande
  • NOVA styrenhet som kan återanvändas

Systemet arbetar tillförlitligt mellan -20°C och +60°C

  • Universell användning vid både låga och höga temperaturer
  • Temperaturkompensation möjliggör användning vid kraftigt växlande omgivningstemperaturer
  • Hög robusthet genom den integrerade stödkonsolen

Godkännande för explosionsskydd IP65

  • Säker och permanent smörjning i explosionszoner
  • Dammtät och skyddad mot vattenstrålar
  • Ökad arbetssäkerhet

Så enkelt kommer du igång

Teknisk information

Drivenhet - återandvändningsbar

Elektrokemisk reaktion med gasgeneratorceller med elektronisk temperaturkompensation

Utmatningstid

1,2,3, ... 12 månader

Smörjmedelsvolymer

65 cm³ eller 125 cm³

Arbetstemperatur

-20°C till +60°C

Tryck

Max 6 bar

Skyddsklass

IP 65

Standard- och specialsmörjmedel

Fetter upp till NLGI 2/oljor

Relaterade produkter

Menu