perma STAR VARIO

Flertalet storlekar för individuell dosering av smörjmedel

Precisionssmörjsystem med bekväm manövrering - oberoende av temperatur och mottryck

perma STAR VARIO arbetar helt automatiskt, är temperatur- och tryckoberoende och har en mycket exakt utmatningshantering. Systemet består av en elektromekanisk drivenhet, en LC med 60, 120 eller 250 cm³ smörjmedel och en batterisats. Välj enkelt önskad utmatningstid och LC-storlek med inställningsknappen. Den valda inställningen visas direkt på LCD-skärmen. Aktuell driftstatus visas med LED-signaler (rött/grönt) som syns väl från alla håll och på LCD-skärmen. LED-signalerna syns även på avstånd.

Tillämpningar / maskinelement

perma STAR VARIO används för enpunktssmörjning av rull- och glidlager, glidstyrningar, öppna växlar, kuggstänger, spindlar, axeltätningar och kedjor. Tack vare den exakta smörjmedelsdoseringen är perma STAR VARIO idealisk för smörjning av elmotorer med föreskrivna smörjmängder. Smörjsystemet är skyddat mot damm och vattenstrålar [IP65], under förutsättning att de enskilda komponenterna är korrekt monterade.

Produktegenskaper och fördelar

LCD-skärm med inställningsknapp
visar utmatningstid, LC-storlek och driftstatus.

Inställning:
1,2,3, ... 12 månader och LC-storlek

  • Enkel självförklarande manövrering
  • Bristande smörjning och översmörjning undviks genom exakt, behovsanpassad inställning
  • Inställningen kan när som helst ändras
  • Kan stängas av vid längre anläggningsstillestånd

Elektromekanisk, återanvändningsbar drivning med batterisats

LED-belysning som syns väl från alla håll 
visar funktion och eventuella fel

  • Tillförlitlig, exakt smörjmedelsdispensering oberoende av temperatur och mottryck
  • Engångskostnad vid inköp av perma STAR VARIO drivenhet
  • Snabb funktionskontroll med LED-signaler sparar tid och avlastar reparatörer

6 bar tryck möjliggör fjärrmontering upp till 5 m

Manuell extradispensering via knapptryckning [purge]

  • Montering utanför riskområden eller på lättillgängliga platser ökar arbetssäkerheten
  • Högre tillgänglighet för anläggningen, eftersom LC-byte kan utföras utan problem när anläggningen är igång
  • Smörjstället kan spolas för att lossa blockeringar

Så enkelt kommer du igång

Teknisk information

Drivenhet - återandvändningsbar

Elektromekanisk funktion med batterisatsen STAR VARIO

Utmatningstid

1,2,3, ... 12 månader

Smörjmedelsvolymer

60 cm³, 120 cm³ eller 250 cm³

Arbetstemperatur

-20°C till +60°C

Tryck

6 bar

Skyddsklass

IP 65

Standard- och specialsmörjmedel

Fetter upp till NLGI 2/oljor

Relaterade produkter

Menu