Smörjkompaniet säkrar driften

Utrustningsslitage orsakar kostsamma driftstopp. Med en väl genomtänkt smörjstrategi undviker du onödiga maskinhaverier och produktionsförluster.

Smörjkompaniet säkrar driften

Utrustningsslitage orsakar kostsamma driftstopp. Undvik onödiga maskinhaverier och produktionsförluster.

På Smörjkompaniet är vi specialiserade på tjänster inom området smörjteknik.

Med över 20 års erfarenhet i branschen kan ni lämna över smörjgörat i våra händer med gott samvete.

Vad gör vi?

 • FU-smörjning
 • Inspektion och smörjanalys
 • Installation smörjsystem
 • Funktionskontroll smörjsystem

Tilläggstjänster

 • Oljebyten
 • Oljefiltrering
 • Tillståndsövervakning (vibrationsmätning, läckagesökning och termografering)
 • Utbildning och konsultation

Vilka är fördelarna?

 • Hög tillgänglighet
 • Schemalagd smörjning
 • Minskade reparation och underhållskostnader
 • Säkerhetsutbildad personal

Menu