Smörjkompaniet säkrar driften

På Smörjkompaniet är vi specialiserade på tjänster inom området smörjteknik. Med över 20 års erfarenhet i branschen kan ni lämna över smörjgörat i våra händer med gott samvete.

Smörjkompaniet säkrar driften

På Smörjkompaniet är vi specialiserade på tjänster inom området smörjteknik. Med över 20 års erfarenhet i branschen kan ni lämna över smörjgörat i våra händer med gott samvete.

Du får tillgång till vår expertis i form av vårat eget serviceteam som står redo att hjälpa dig. Med våra serviceprogram och anpassade servicetjänster kan du planera arbetsinsatser och slippa oförutsedda kostnader. Resultatet blir färre oplanerade stopp, ökad driftsäkerhet och bättre lönsamhet.

Konsultation

Vi stöttar dig i ditt smörjrelaterade förbättringsarbete med vår expertis i syfte att förenkla, förbättra och säkra upp din smörjning. Utbildningar tillhandahålls på förfrågan.

Projektering

Vi hjälper dig med den projektplanering som föregår genomförandet av en genomtänkt smörjstrategi. Med dokumentering och kartläggning av dina smörjställen upprättar vi en plan med bland annat prioriteringsområden och vilka åtgärder som behövs i syfte att nå valda mål.

Serviceavtal

Ett serviceavtal som anpassas till dina behov skänker extra trygghet. Du vet vad smörjunderhållet kommer kosta dig och dina resurser frigörs att användas till annat.

Handfast Service

Professionellt utförda servicearbeten av sakkunniga och säkerhetsutbildade tekniker. Vårt stora lager av reservdelar säkerställer tillförlitliga och långsiktiga åtgärder redan vid första besöket. Vid nyinstallation erbjuds ­introduktion och teknisk utbildning.

Menu