MED WADS ÄR GAS OCH LUFTBUBBLOR ETT MINNE BLOTT

Separerar mediat från gas och luftbubblor och preparerar smörjmedlet för optimerad användning.

Gas eller luftbubblor i smörjmedlet försvårar reproducerbarheten och repeterbarheten i en industriell smörjprocess. Bland annat kan de ge upphov till för tidigt åldrande av smörjmedlet, felaktiga doseringsmängder eller i värsta fall skador på doseringsventilen.

Walther Advanced Degassing Station (WADS) kan upptäcka gas och luftbubblor med en minsta storlek på 10 [mm³] (0,01 [ml]) och separera gas och smörjmedel på ett pålitligt, effektivt och kostnadsbesparande sätt. WADS säkerställer att appliceringen av smörjmedel alltid sker på samma sätt vilket i sin tur leder till förbättrade prestanda.

UPPTÄCKER OCH GÖR SIG AV MED GASER I DITT MEDIUM: WADS-01

MED WADS ÄR GAS OCH LUFTBUBBLOR ETT MINNE BLOTT

Separerar mediat från gas och luftbubblor och preparerar smörjmedlet för optimerad användning.

UPPTÄCKER OCH GÖR SIG AV MED GASER I DITT MEDIUM: WADS-01

Gas eller luftbubblor i smörjmedlet försvårar reproducerbarheten och repeterbarheten i en industriell smörjprocess. Bland annat kan de ge upphov till för tidigt åldrande av smörjmedlet, felaktiga doseringsmängder eller i värsta fall skador på doseringsventilen.

Walther Advanced Degassing Station (WADS) kan upptäcka gas och luftbubblor med en minsta storlek på 10 [mm³] (0,01 [ml]) och separera gas och smörjmedel på ett pålitligt, effektivt och kostnadsbesparande sätt. WADS säkerställer att appliceringen av smörjmedel alltid sker på samma sätt vilket i sin tur leder till förbättrade prestanda.

Menu