MULTIFUNKTIONELL MED MÅNGA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

EN OUMBÄRLIG ENHET FÖR UNDERHÅLL, SERVICE, DRIFTSTART OCH DIAGNOSTISERING: WSDS-230

WSDS-230-Control and Diagnostic System kombinerar ett enkelt användargränssnitt med användbara funktioner för att styra enskilda komponenter i ditt doseringssystem och för att kontrollera, utvärdera och optimera driften baserat på insamlad processdata. Samla data från spray-, dosering- puls- och värmeventiler och sensorer som PT100 temperaturgivare, WLS Light Barrier samt analoga och digitala trycksensorer. Kontroll och diagnosverktyget WSDS-230 ger dig direkt access via elektriska, elektropneumatiska och pneumatiska interface för att kunna kontrollera och övervaka tryckluft, pneumatisk atomisering, ventiler, sensorer och värmeplattor.

Enheten har integrerad nätveksuppkoppling och kan kopplas upp mot en dator. WIFI finns som tillval vilket möjliggör uppkoppling mot läsplatta eller telefon.

WSDS-230: MOBIL KONTROLL OCH DIAGNOSENHET

MULTIFUNKTIONELL MED MÅNGA ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

En oumbärlig enhet för underhåll, service, driftstart och diagnostisering: WSDS-230

WSDS-230: MOBIL KONTROLL OCH DIAGNOSENHET

WSDS-230-Control and Diagnostic System kombinerar ett enkelt användargränssnitt med användbara funktioner för att styra enskilda komponenter i ditt doseringssystem och för att kontrollera, utvärdera och optimera driften baserat på insamlad processdata. Samla data från spray-, dosering- puls- och värmeventiler och sensorer som PT100 temperaturgivare, WLS Light Barrier samt analoga och digitala trycksensorer. Kontroll och diagnosverktyget WSDS-230 ger dig direkt access via elektriska, elektropneumatiska och pneumatiska interface för att kunna kontrollera och övervaka tryckluft, pneumatisk atomisering, ventiler, sensorer och värmeplattor.

Enheten har integrerad nätveksuppkoppling och kan kopplas upp mot en dator. WIFI finns som tillval vilket möjliggör uppkoppling mot läsplatta eller telefon.

Menu