Perma Futura VIsa större

Perma Futura

Artikelnummer:

294 kr Exkl. moms

Robust, enkel, tillförlitlig – även i krävande miljöer

Perma FUTURA är det perfekta enpunktssmörjsystemet för varje industri.
Perma FUTURA skänker trygghet med sin jämna och tillförlitliga smörjning. Kontinuerlig tillförsel av nytt fett till samtliga smörjpunkter är en av förutsättningarna för att dina maskiner ska snurra utan avbrott.

Mer detaljer

Perma FUTURA är det ideala automatiska smörjsystemet för områden som kräver hygien eller för hårda driftsförhållanden som kan leda till korrosion av metallsmörjare eller elektroniska system. Dess pålitliga arbetsprincip är baserad på en elektrokemisk reaktion. Smörjperioden bestäms av färgkodade aktivatorskruvar. Beroende på smörjställe kan du välja att tömma 120 cm3 under en period av 1, 3, 6 eller 12 månader. Aktivatorskruven alstrar tryck ( max 4 bar) som förflyttar kolven framåt och kontinuerligt förser smörjmedel till smörjpunkten.

8 andra produkter i samma kategori: