perma NET Gateway

554611

New product

Med Gateway konfigurerar, styr och övervakar du upp till 600 smörjpunkter från nätverks-ansluten PC.

Mer detaljer

 
Mer information

perma NET Gateway ger dig möjlighet att konfigurera, styra och övervaka upp till 600 smörjpunkter från nätverksansluten PC, surfplatta eller smartphone. NET Gateway ersätter den nu utdaterade Perma NET kontrollpanel (NCC). perma NET smörjsystem Perma NET är ett centralt kontrollerat nätverk bestående av upp till 100 mindre centralsmörj-system som ansluts med kabel på distans upp till 1000 meter. Varje enskilt smörjsystem kan programmeras individuellt och inställningarna kan ändras närhelst man önskar. Konfigurering, kontrollering och övervakning sker med webbläsare. Perma NET har integrerad och automatisk larmfunktion och övervakning kan ske på distans. Fjärrsupport erbjuds. NET GATEWAY/webbläsare Central konfigurering, övervakning och kontroll av hela nätverket. Upp till 100 smörjsystem kan anslutas och förse upp till 600 smörjpunkter övervakning av smörjsystem från valfri dator med internetuppkoppling bidrar till färre smörjronder. Möjlighet till att fel- eller funktionsmeddelanden kan sändas via E-post eller SMS bidrar till snabbare reaktionstider. Integration av befintlig utrustning (PLC) via I/O ger ökad flexibilitet av styrningen. NET centralsmörjenheter Var smörjenhet kan förse upp till sex smörjpunkter. Fler smörjenheter möjligjör användning av olika smörjmedel i ett och samma system för optimal smörjning av varje smörjpunkt. Friktionsfria fördelare med individuell styrning av varje enskild utgång. Montering av smörjenhet kan ske upp till fem meter från smörjpunkt vilket i sin tur reducerar risken för arbetsplatsolyckor. Upp till 1000 meter anslutningskabel Möjlighet till långt avstånd mellan första och sista anslutna smörjenheten. Central övervakning sker alltså även för riktigt avlägsna smörjpunkter. Bidrar till att enheter kan monteras på svåråtkomliga platser och framförallt till att reducera spenderad tid på drift och övervakning.

 
Specifikationer
Övrigt 106969

Vanliga frågor

Menu