Mobil DTE 27 Ultra Dunk, 20L

855013.20

New product

Produkterna uppfyller de mest rigorösa prestandakraven för många olika tillverkare av hydraulsystem och komponenter, vilket innebär att det räcker med en enda produkt med utmärkta prestandaegenskaper.

Mer detaljer

1 472 kr

- +

 
Mer information

Mobil DTE™ 20 -serien  

Mobil Industrial, Sweden

Hydrauloljor

Produktdatablad

Mobil DTE™ 20-seriens oljor är hydrauloljor med höga prestanda och slitageskydd.

De uppfyller stränga krav för hydraulsystem som använder högt tryck, högeffektspumpar, samt andra hydraulsystemkomponenter, t.ex. servoventiler med små toleranser och numerisk kontrollerade (NC) maskinverktyg.

Produkterna uppfyller de mest rigorösa prestandakraven för många olika tillverkare av hydraulsystem och komponenter, vilket innebär att det räcker med en enda produkt med utmärkta prestandaegenskaper.

 

Egenskaper och Fördelar

  • Exceptionell oxidationsbeständighet hjälper till att förkorta driftsavbrotten och minska underhållskostnaderna genom en bidra till ett renare system med mindre avlagringar, vilket kan ge längre olje- och filterlivslängder
  • Ökat skydd mot korrosion och slitage i systemkomponenter med olika metaller, för att förlänga komponentlivslängden och förbättra produktionskapaciteten
  • Kontrollerad demulgeringsförmåga skyddar ett system mot små och stora mängder vatten
  • Ultraeffektiva renhållningsegenskaper minskar avlagringar och slambildning, vilket bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd, egenskaper som kan sänka underhållskostnaderna och förbättra systemets prestanda i stort
  • "Quality reserve" skyddar prestandan även under svåra driftsförhållanden och långa bytesintervall

 

Användningsområden

  • Hydrauliska system som är känsliga mot avlagringar eller där slam och avlagringar bildas med konventionella produkter
  • Hydrauliska system som kräver hög lastbärande förmåga och slitageskydd, och när korrosionsskydd med tunn oljefilm är en tillgång
  • När små mängder vatten inte kan undvikas
  • I system med växlar och lager
  • Maskineri som innehåller många olika komponenter med olika metaller

 

Specifikationer och godkännanden

 

 Mobil DTE 20 Series har följande maskinbyggares godkännanden: MOBIL DTE 27
DENISON HF-0    
HUSKY HS 207        
VICKERS I-286-S    
VICKERS M-2950-S    
Fives Cincinnati  
HOCNF   X

 

Typiska egenskaper

  MOBIL DTE 27
ISO VG, 100
Viskositet, ASTM D445              
   cSt @ 100°C 10.9
   cSt @ 40°C 95.3
Viscosity Index, ASTM D2270 98
Pour Point, °C, ASTM D97 -21
Flampunkt (COC), ASTM D92 248
Skumning, Seq I, Tendens/Stabilitet, ASTM D892 20/0
Skumning, Seq II, Tendens/Stabilitet, ASTM D892 20/0
Skumning, Seq III, Tendens/Stabilitet, ASTM D892 20/0
Kopparband korrosion, 3 hrs @ 100°C, ASTM D130 1B
Rostskydd Proc B, ASTM D665 PASS
****FZG Failure Laststeg, ISO 14635-1(mod)     12

 

Vanliga frågor

Menu