Mobilith SHC 460 Patron (12x380gr)

857018.380

New product

Smörjfetterna i Mobilith SHC™ -serien är produkter med överlägsna prestanda, som formulerats för ett antal olika tillämpningar vid extrema temperaturer. De kombinerar de unika egenskaperna hos syntetiska basoljor med dem hos högklassiga litiumförtjockare.

Mer detaljer

1 858 kr

- +

 
Mer information

Mobilith SHC™ -serien  

Mobil Grease, Sweden

Smörjfetter

Produktbeskrivning

Smörjfetterna i Mobilith SHC™ -serien är produkter med överlägsna prestanda, som formulerats för ett antal olika tillämpningar vid extrema temperaturer. De kombinerar de unika egenskaperna hos syntetiska basoljor med dem hos högklassiga litiumförtjockare. De syntetiska basoljornas vaxfria natur och det låga traktionstalet (jämfört med mineraloljor) ger enastående pumpbarhet vid låga temperaturer och mycket lågt vridmoment vid start samt under drift. Dessa produkter erbjuder möjlighet till energibesparingar och de kan sänka driftstemperaturerna i belastningszonerna i sfäriska rull- och kullager. Litiumkomplex-förtjockaren bidrar till utmärkt vidhäftning, strukturell stabilitet och vattenbeständighet. Fetterna har en hög kemisk stabilitet och de har formulerats med speciella tillsatskombinationer för att ge utmärkt skydd mot slitage, rost och korrosion samt för att ge en stabil driftsviskositet vid höga och låga temperaturer. Smörjfetterna i Mobilith SHC-serien är tillgängliga i sju klasser, som varierar i basoljeviskositet från ISO VG 100 till 1 500 och i NLGI-klass från 2 till 00.

Mobilith SHC -seriens smörjfetter har blivit det främsta produktvalet för många användare i många industrier världen runt. Deras rykte bygger på deras utomordentliga kvalitet, pålitlighet, mångsidighet och de prestandafördelar som de ger.

 

Egenskaper och fördelar

Oljorna och smörjfetterna av varumärket Mobil SHC är erkända och uppskattade världen runt för innovation och utmärkta prestandaegenskaper. Mobilith SHC -serien symboliserar ExxonMobils fortsatta engagemang att använda avancerad teknologi för att erbjuda enastående produkter. En nyckelfaktor i utvecklingen av Mobilith SHC -serien var samarbetet mellan våra forskare och våra applikationsexperter, med ledande maskinbyggare, för att försäkra att våra produkter skulle ge utmärkta prestanda i de industrimaskiner som ständigt utvecklas.

Vårt arbete med maskinbyggare har bidragit till att bekräfta resultaten från våra egna laboratorietester vilka påvisar utmärkta prestanda hos Mobilith SHC -seriens smörjmedel. Dessa fördelar inkluderar längre livslängd för smörjfetter, bättre lagerskydd och längre lagerlivslängd, ett brett temperaturintervall för användning och potential för förbättrad mekanisk effektivitet och energibesparing.

För att motverka basoljornas höga termiska exponering, valde våra formuleringsexperter äganderättsskyddade syntetiska basoljor till Mobilith SHC -seriens smörjfetter, på grund av deras exceptionella värme-/oxidationsbeständighet. Våra forskare har utvecklat en förtjockare av litiumkomplex med spetsteknologi och har använt specifika tillsatser för att förbättra prestandaegenskaperna i varje klass av Mobilith SHC -seriens produktsortiment. Smörjfetterna i Mobilith SHC -serien erbjuder följande egenskaper och fördelar:

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
Enastående högtemperatur- och lågtemperaturegenskaper Kan användas över breda temperaturområden, med utmärkt skydd vid höga temperaturer och lågt vridmoment och lätt start vid låga temperaturer
Utmärkt skydd mot slitage, rost och korrosion Kortare driftsavbrott och lägre underhållskostnader på grund av mindre slitage, rost och korrosion
Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet Förlängd användningstid med längre eftersmörjningsintervall och längre lagerlivslängd
Lågt traktionstal Potential att förbättra den mekaniska livslängden och minska energiförbrukningen
Inkluderar både höga och låga viskositetsklasser Alternativ för utmärkt skydd för långsamma, tungt belastade lager och alternativ för goda prestanda vid låga temperaturer
Utomordentlig strukturell stabilitet vid förekomst av vatten Bibehåller utmärkta prestanda i påfrestande vattenmiljöer
Låg flyktighet Bidrar till att motstå viskositetsökning vid höga temperaturer för att maximera eftersmörjningsintervaller och lagerlivslängd

 

Användningsområden

Viktigt för användningen: Även om smörjfetterna i Mobilith SHC -serien är kompatibla med de flesta mineraloljebaserade produkter, kan inblandning påverka deras prestanda. Följaktligen rekommenderas att innan man byter till Mobilith SHC -serien i ett system, bör man rengöra det grundligt för att uppnå maximala prestandafördelar. Även om smörjfetterna i Mobilith SHC -serien har många prestandafördelar, kan deras användningsområden beskrivas bäst utgående från varje enskild produkt:

  • Mobilith SHC 100 är ett slitageskyddande högtrycksfett som huvudsakligen rekommenderas för höghastighetstillämpningar, t.ex. elmotorer, där minskad friktion, lågt slitage och lång driftslivslängd krävs. Det är ett smörjett av NLGI klass 2 med syntetisk ISO VG 100 basolja. Dess driftstemperaturområde är -40 °C* till 150 °C.
  • • Mobilith SHC 220 är ett universalsmörjfett med högtrycksegensper av NLGI klass 2, som rekommenderas för tunga fordons- och industritillämpningar. Det bygger på en syntetisk ISO VG 220 basolja. Mobilith SHC 220 har ett rekommenderat driftstemperaturområde från -40 °C* till 150 °C.
  • Mobilith SHC 221 är ett universalsmörjfett med högtrycksegensper, som rekommenderas för tunga fordons- och industritillämpningar, speciellt där centralsmörjsystem används. Det bygger på en syntetisk ISO VG 220 basolja. Mobilith SHC 221 har ett rekommenderat driftstemperaturområde från -40 °C* till 150 °C
  • Mobilith SHC 460 är ett NLGI klass 1.5 smörjfett med syntetisk ISO VG 460 basolja. Det är ett smörjfett med högtrycksegenskaper som rekommenderas för tunga industri- och marintillämpningar. Det ger utmärkt lagerskydd under tung belastning vid låga till måttliga hastigheter och inom användningsområden där vattenbeständighet är av kritisk betydelse. Mobilith SHC 460 har uppvisat utmärkta prestanda i stålverk, pappersbruk och marintillämpningar. Den rekommenderade driftstemperaturen är mellan -30 °C* och 150 °C.
  • Mobilith SHC 1000 Special är ett NLGI klass 2 smörjfett med syntetisk ISO VG 1000 basolja och kraftigt förstärkt med fasta smörjmedel inklusive 11 % grafit och 1 % molybdendisulfid för max. skydd av glid- och rullningslager under gränsskiktssmörjning. Denna produkt har formulerats för att förlänga lagerlivslängd under förhållanden med extremt låga hastigheter, glidkontakt och höga temperaturer. Mobilith SHC 1000 Special har en rekommenderad driftstemperatur från -30 °C* till 150 °C med lämpliga eftersmörjningsintervaller.
  • Mobilith SHC 1500 är ett smörjfett av NLGI klass 1.5 med syntetisk ISO VG 1500 basolja. Det är avsett för användning i glid- och rullningslager som arbetar vid extremt låga hastigheter under tung belastning och höga temperaturer. Mobilith SHC 1500 har ett rekommenderat driftstemperaturområde på -30 °C* to 150 °C med lämpliga eftersmörjningsintervaller. Kontinuerlig smörjning med Mobilith SHC 1500 har visat sig vara mycket effektivt för att förlänga lagerlivslängd i svåra rullpresstillämpningar. Mobilith SHC 1500 har även uppvisat utmärkta prestanda i lager i roterande ugnar och i hjullager i slaggtransportvagnar.
  • Mobilith SHC 007 är ett smörjfett av NLGI klass 00 med syntetisk ISO VG 460 basolja; det har ett rekommenderat driftstemperaturintervall på -50 °C till 150 °C med lämpliga eftersmörjningsintervaller. Dess huvudsakliga användningsområden är i fettfyllda industriella växellådor som utsätts för höga temperaturer, där konventionella halvflytande fetter inte ger acceptabel smörjmedelslivslängd och i hjulnav för icke-drivna lastbilssläpvagnar.

*Angivna lågtemperaturvärden baseras på ASTM D 1478 -resultat jämfört med max. gränsvärden på 10 000 / 1 000 gcm vid start respektive efter 1 timme.

 

Specifikationer och godkännanden

Mobilith SHC -serien uppfyller eller överträffar kraven enligt: 100 220 221 460 1000 Special 1500 007
DIN 51825: (2004-06) KPHC 2N-40 KPHC 2N-30 - KPHC 1-2N-40 KPFHC 2N-30 KPHC 1-2N-30 -
DIN 51826: (2005-01) - - - - - - GPHC 00K-30

 

Mobilith SHC –serien har följande tillverkares godkännanden: 100 220 221 460 1000 Special 1500 7
AAR-942* - X - - -
Fives Cincinnati P-73     P-64     P-81

 *Endast för produkt som endast levereras till nordamerikanska järnvägsföretag

 

Typiska egenskaper

Mobilith SHC -serien 100 220 221 460 1000 Special 1500 007
NLGI-klass 2 2 1 1.5 2 1.5 00
Förtjockningsmedel, typ Li-komplex Li-komplex Li-komplex
Li-komplex
Li-komplex
Li-komplex
Li-komplex
Färg, Visuell Röd Röd Beige Röd Gråsvart Röd Röd
Penetration, bearbetad, 25ºC, ASTM D 217 280 280 325 305 280 305 415
Droppunkt, ºC, ASTM D 2265 265 265 265 265 265 265 -
Basoljans viskositet, ASTM D 445 cSt @ 40ºC 100 220 220 460 1000 1500 460
Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D 2596, belastning, kg 250 250 250 250 620 250 250
Vattenursköljning, ASTM D 1264, 79ºC, % viktförlust 6 3 4 3 2.6 2.5 -
Rostskydd, ASTM D 6138, destillerat vatten 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -
Korrosionsskydd, ASTM D 1743, klassificering Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd -
Fyrkuleprov, slitage, ASTM D 2266, spår, mm 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Vridmoment vid låg temperatur, ASTM D 1478, vridmoment vid start/efter 1 h, gcm vid testtemp. ºC 9520/2199 @ -50 ºC 4361/836 @ -40 ºC ---- 9060/2944 @ -40 ºC ---- 1874/‹1000 @ -20 ºC ----
U.S. Mobility, AM-S 1390, -18ºC, gms/min 20.0 11.0 ---- 5.0 ---- 3.0 ----

 

Vanliga frågor

Menu