Mobil Velocite Oil 6 Dunk (20L)

856081.20

New product

Mobil Velocite™ Oil nummerseriens oljor är högpresterande produkter som huvudsakligen formulerats för smörjning av höghastighetsspindlar i verktygsmaskiner. De används även i vissa kritiska hydraulik- och cirkulationssystem och dimsmörjare där lämplig viskositetsklass väljs.

Mer detaljer

1 597 kr

- +

 
Mer information

Mobil Velocite™ Oil nummerserien  

Mobil Industrial, Sweden

Spindel- och hydrauloljor

Produktbeskrivning

Mobil Velocite™ Oil nummerseriens oljor är högpresterande produkter som huvudsakligen formulerats för smörjning av höghastighetsspindlar i verktygsmaskiner. De används även i vissa kritiska hydraulik- och cirkulationssystem och dimsmörjare där lämplig viskositetsklass väljs. De har formulerats från utvalda, högklassiga basoljor med låg viskositet och tillsatser, som ger god beständighet mot oxidation och skydd mot rost och korrosion. De har låg skumningstendens och separerar snabbt från vatten.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Velocite Oil nummerserien ger utmärkt smörjning av lager med små toleranser vilket bidrar till att hålla lagren svala under drift och hjälper till att bibehålla den precision som krävs i många av dagens kritiska verktygsmaskiner. Även om Mobil Velocite Oil nummerseriens oljor har utformats för spindellager, så har de de egenskaper som krävs av lågtryckshydraul- och cirkulationsoljor så länge som rätt viskositet väljs. Denna egenskap kan bidra till att minimera lagerhållningskostnader och minska risken för felanvändning av produkt.

Egenskaper Fördelar och möjlig nytta
God oxidationsbeständighet Bidrar till att minska bildningen av avlagingar
Förlänger oljans livslängd
Mycket bra rost- och korrosionsskydd Förlänger utrustningens livslängd
Ger högre precision på lång sikt
Effektiv vattenavskiljning Skyddar mot emulsionsbildning
Håller vatten borta från kritiska smörjområden
Lätt att avlägsna vatten från systemtankar

 

Användningsområden

  • Höghastighetsspindellager i verktygsmaskiner och -utrustning som används vid hög hastighet och med små spel
  • Precisionsslipmaskiner, svarvar, jiggborrmaskiner och följarmekanismer
  • Mobil Velocite Oil No. 3 rekommenderas för spindellager med "noll spel", som arbetar med mycket små toleranser
  • För spindellager av hylstyp med större spel, beror valet av viskositet på förhållandet mellan spel och spindelhastighet
  • Lågtryckshydraulsystem där lämplig viskositet väljs
  • Dimsmörjare (Mobil Velocite Oil No. 10)
  • För vissa känsliga instrument såsom teleskop, laboratorieutrustning etc

  

Typiska egenskaper

Mobil Velocite Oil nummerserien No 3 No 4 No 6 No 8 No 10
ISO VG-klass 2   10 15 22
Viskositet, ASTM D 445          
mm²/s vid 40 °C 2,1 4,83 10,0 15,0 22,0
mm²/s vid 100 °C 0,95 1,53 2,62 3,28 4,0
Totalt syratal (TAN), ASTM D 974, mgKOH/g 0,06 0,06 0,06 0,06 0,1
Kopparbandskorrosion, 3 h vid 100 ºC, ASTM D 130 1A 1A 1A 1A 1A
Rostegenskaper, Proc A, ASTM D 665 Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97 -36 -15 -15 -9 -30
Flampunkt, °C, ASTM D 92 84 102 180 194 212
Densitet, kg/l vid 15 °C, ASTM D 4052 0,802 0,822 0,844 0,854 0,862

 

Vanliga frågor

Menu