Mobilgear 600 XP 220 Fat (208L)

855025.208

New product

13 296 kr

- +

 
Mer information

Mobilgear 600 XP -serien  

Mobil Industrial, Sweden

Växellådsoljor

Produktbeskrivning

Mobilgear 600 XP -serien består av extra högpresterande växellådsoljor med enastående högtrycks- och lastbärande egenskaper, avsedda för användning i alla typer av slutna kuggväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem. Mobilgear 600 XP -serien är utvecklad för att ligga steget före de ökande kraven inom växellådsteknologin. Växellådsteknologin går mot mindre enheter med bibehållen effektöverföring. Denna ökning av effekt i relation till storleken på växellådor ökar kraven på växellådsoljor. Oljorna i Mobilgear 600 XP -serien är utvecklade för att tåla dessa påfrestningar genom att ge extra skydd för kugghjul, lager och tätningar.

 

Mobilgear 600 XP -serien är utvecklad för att skydda kugghjulen från tidigt slitage. Mikroskopiskt slitage, benämnt mikropitting, kan leda till betydande skador på kugghjul. Mobilgear 600 XP -serien överträffar industrins krav på skydd mot lagerslitage. Mobilgear 600 XP -serien ger upp till 15 gånger bättre slitageskydd vid testmätningar enligt industristandarden FAG FE 8. Mobilgear 600 XP -seriens balanserade sammansättning ger maximalt slitage- och korrosionsskydd och bevarar samtidigt kompatibiliteten med vanliga tätningsmaterial i växellådor. Mobilgear 600 XP bidrar till tätningarnas beständighet och hållbarhet i växellådor och förhindrar därigenom oljeläckage samt inträngning av föroreningar. Genom att den skyddar kugghjul, lager och tätningar kan Mobilgear 600 XP förbättra utrustningens tillförlitlighet och öka produktiviteten.

 

Mobilgear 600 XP -seriens oljor rekommenderas för industriella cylindriska, snedskurna och koniska slutna kuggväxlar med cirkulations- eller stänksmörjning som arbetar vid en bulkoljetemperatur på upp till 100°C. De är särskilt lämpliga för växlar som arbetar under tung belastning eller stötbelastning. Oljorna i Mobilgear 600 XP -serien används också i stor omfattning i marina växlar. De kan också användas i andra tillämpningar än kuggväxlar, t.ex i hårt belastade och långsamma glid- och rullningslager.

 

Egenskaper och fördelar

Produkterna i Mobilgear 600 XP -serien är ledande produkter i Mobils sortiment av industrismörjmedel, vilka åtnjuter gott anseende för innovationer och höga prestanda. Dessa mineralbaserade produkter är utvecklade som högklassiga industriella växellådsoljor, som uppfyller kraven enligt de senaste industristandarder och är mångsidigt användbara för smörjning av en mängd olika utrustningar inom industri och sjöfart.

 

Produkterna i Mobilgear XP 600 -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrat skydd mot mikropittingslitage på kugghjul

Mindre slitage av växlar och lager, vilket resulterar i mindre oplanerade driftstopp

Mindre åverkan av föroreningar från de slitagepartiklar som skapats

Upp till 22% ökning av livslängden för lager, vilket reducerar utbyteskostnader och förbättrar produktivitet

Förbättrat skydd mot lagerslitage

Förbättrad livslängd för lager med högre produktivitet som resultat

Enastående kompatibilitet med en rad tätningsmaterial

Mindre läckage, lägre oljeförbrukning och mindre inträngning av föroreningar vilket bidrar till minskat underhåll, ökad växellådstillförlitlighet och högre produktivitet

Hög beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Bidrar till ökad oljelivslängd och lägre smörjmedels- och smörjningskostnader och färre planerade driftstopp

Utmärkt skydd mot slambildning och avlagringar

Renare system och mindre underhållsbehov

Brett användningsområde

Färre smörjmedelskvaliteter krävs p.g.a. det breda användningsområdet, vilket leder
till lägre inköps- och lagerhållningskostnader samt mindre risk för användning av fel smörjmedel

Optimerat skydd mot rost och korrosion av stål, koppar och legeringar med mjukmetaller

Utmärkt skydd av maskindelar, vilket ger sänkta underhålls- och reparationskostnader

Motstånd mot skumning och emulsionsbildning

Effektiv smörjning och problemfri drift vid förekomst av vatten och i utrustning med benägenhet till oljeskumning

 

Användningsområden

Mobilgear 600 XP -seriens oljor används i en mängd olika tillämpningar inom industri och sjöfart, särskilt i cylindriska, snedskurna och koniska kuggväxlar samt i snäckväxlar. Specifika tillämpningar inkluderar:

  • Industriella växlar för transportörer, omrörare, torkare, strängsprutmaskiner, fläktar, blandare, pressar, pulpers, pumpar (inkl. pumpar i oljekällor), siktar och andra hårt belastade maskiner
  • Fartygsväxlar inkl. växlar för huvuddrift, centrifuger, däcksmaskineri såsom vinschar, ankarspel, kranar, vridanordningar, pumpar, hissar och roderhållare
  • Andra tillämpningar än kuggväxlar inkluderar axelkopplingar, propellrar och hårt belastade långsamma glid- och rullningslager.
  • Mobilgear 600 XP 100, 150, 220, 320, 460, och 680 är godkända av Siemens AG för användning i Flender växellådor.

     

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

68

100

150

220

320

460

680

Mueller-Weingarten DT 55 005 - CLP 100

X

Mueller-Weingarten DT 55 005 - CLP 150

X

Mueller-Weingarten DT 55 005 - CLP 220

X

Mueller-Weingarten DT 55 005 - CLP 320

X

Mueller-Weingarten DT 55 005 - CLP 460

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A12

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A13

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A14

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A15

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A16

X

Siemens Flender Gears, T 7300, A-a, code A17

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-E02-EP

X

X

X

X

X

X

DIN 51517-3:2009-06

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:1996)

X

ISO-L-CKD (ISO 12925-1:1996)

X

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

68

100

150

220

320

460

680

ISO VG -klass

68

100

150

220

320

460

680

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

0,88

0,89

0,89

0,9

0,9

0,91

EP-egenskaper, Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2782

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vatten vid 82°C, ASTM D1401

30

30

30

30

30

30

30

FE 8 slitagetest, DIN 51819-3, V50 slitage på rulle, mg

2

2

2

2

2

2

2

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54

10/High

10/High

10/High

10/High

10/High

10/High

FZG slitage, skadenivå, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

12+

12+

12+

12+

12+

12+

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

230

230

240

240

240

285

Skumning, Sekv I, stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Skumning, Sekv II, stabilitet, ml ASTM D892

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Fyrkuleprov EP-test, belastning/slitageindex, kgf, ASTM D2783

47

47

47

48

48

48

48

Fyrkuleprov, EP-test, svetslast, kgf, ASTM D2783

200

200

250

250

250

250

250

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,8

11,2

14,7

19,0

24,1

30.6

39,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

68

100

150

220

320

460

680

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

-24

-24

-24

-24

-15

-9

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

101

97

97

97

97

96

90

 

Vanliga frågor

Menu